Nezirhan Hotel 
1 sadece siz varsınız


 Nezirhan
 ·  Ana Sayfa
 ·  Hakkımızda
 ·  Odalar
 ·  Aktiviteler
 ·  Üniteler
 ·  Hizmetler
 ·  Ulaşım
 ·  Foto Galeri
 ·  Rezervasyon
 ·  Köşk
 ·  İletişim
 ·  Bu toprakların hikayesi
 ·  Basında Nezirhan
 ·  Kerpiç Ev
 ·  zeytinKÖY

 Nereye Gidilir?
 ·  Camiler
 ·  Çarşılar
 ·  Harabeler
 ·  Höyükler
 ·  Kiliseler
 ·  Manastırlar
 ·  Mağaralar
 ·  Medreseler
 ·  Türbeler

 Ne Yenir?
 ·  Ne Yenir?

 Ne Alınır?
 ·  Ne Alınır?

 Ünlü Konuklar
 ·  Ünlü Konuklar

 Üye Girişi
   Rumuz:    
   Parola:     
 Beni Hatırla

  Camiler

 

Ulu Camii (Cami-i Kebir)
Mardin'deki camilerin en eskisidir. Ulu cami mahallesindedir. Kıble duvarına paralel uzanan üç nef, mihrap önünde 2 nef boyunca tromplu ve dıştan ' bir kubbe ile örtülmüştür. 6 paye üzerine oturan kubbe, bütün mekana hakimdir.
Çapraz tonozlu revaklarda yalnız kuzeyde beş bölüm kalmış diğerleri kay muştur. Burada revaklar arasında küçük sel sebilli bir eyvan dikkati çeker.
Minaresi Artuklu hükümdarı Kudbettin İlgazi zamanında inşa olunmuştur (1176). Bu camiye, Artuklu hükümdarlarından Melik Salih (1312-1362) bir kısım malını vakıf yaptırmıştır. Bunlar 38 dükkan, bir hamam, Bab-ı Cedid civarında bir bahçe ve Mardin köylerinde bir çok bağ dan oluşuyordu.
Mardin'in en önemli İslami merkezlerinden biri olan Ulu Cami, devasa yapısıyla tarihin ihtişamını gökyüzüne mağrur minaresiyle göz kırparak taşımaktadır.
Şehidiye Medresesi
Şehidiye Camii 1214 tarihinde Melik Mansur Nasreddin Artuk Aslan tarafından yaptırılmıştır.
Bu günkü minaresi, Şerefeye çıkılan çift merdivenleri ile helezonik yapıdadır. 1916 yılında inşa edilmiştir.
Melik Mahmut Camii (Bab Es Sur)
Camii, yatık bir dikdörtgen alan kaplayan ve bir yanında ve diğer yanlardan dar sokakların ayrıldığı evlerle ve çeşitli portal şeklinde taş işlemeli ana girişi küçük bir meydanda açık durumdadır. Melik Mahmud (1367-1368)'un burada defnedilmiş olmasından da bu camiye Melik Mahmud Camisi denmektedir.
Abdullatif ( Latifiye) Camii
M.S.1314'de Artukoğullarından Melik Salih ve Melik Muzaffer'in adamlarından Abdullatif Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Minaresi Mısır Valisi Muhammed Ziya Tayyar Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sultan Avis ve Melik Mansur burada gömülüdür.
Reyhaniye Camii
1756 tarihinde Ahmet Paşa'nın kızı Adile Hanım tarafından yaptırılan bu camii Hasan Ayyar çarşısında bulunmaktadır. Minaresi sekiz köşelidir.
Necmeddin Camii (Maristan Camii)
Emin Necmeddin İlgazi Artukoğulları tarafından yaptırılmıştır. Bu camiye Sarı Camiide denmektedir. 1116 yılında Emin Necmeddin İlgazi buraya gömülmüştür.
Emineddin Camii
Necmeddin İlgazi'nin kardeşi tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.
Nizameddin Begaz Camii
Diyarbakır kapısında, Melik Kutbeddin'in veziri Nizameddin Begaz tarafından MS. 1186 yılında yaptırılmıştır.
Şeyh Salih Camii
Hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Caminin yanındaki kubbeli türbede Salih türbesi mevcuttur. Caminin 50 metre batısında yontma taşla çevrili dört köşeli türbede Şirin isminde bir zat defnedilmiştir.
Kale Camii
Hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir.M.S.1269 yılında Necmeddin İlgazi tarafından onarıldığına dair belgelere rastlanmıştır.
Sultan Hamza Mescidi
M.S.1443 yılında Sultan Hamza tarafından yapımına başlanan bu cami bir yıl sonra oğlu tarafından tamamlanmıştır.
Hamidiye Camii
M.S.1347 yılında Şeyh Zebuni tarafından yaptırılmış, kendisi de içine gömülmüştür.
Süleyman Paşa Camii
M.S.1195 yılında Melik İsa'nın veziri Kudbiddin Bin Emir Ali Sincari tarafından yaptırılmıştır.,
Şeyh Çabuk Camii
Hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen cami Diyarbakır Kapı Mahallesindedir. Ancak M.S. 1170 yılında İslam hakimiyeti döneminde Mor Yusuf Kilisesi iken Camiye dönüştürüldüğü söylenmektedir.
Tekiye Camii
M.S.1445 yılında Kasım Padişah'ın yeğeni İbrahim Tekye tarafından yaptırılmıştır.
Sultan Musa Camii
Mardin il merkezinden 20 km uzaklıkta yer almaktadır.
Türklerin bu yöreye akını sırasında büyük bir komutan olan Sultan Musa M.S.1055 yılında burada şehit olmuştur. Sultan Musa ve arkadaşlarının türbeleri Arap Mimarisi biçiminde inşa edilmiştir.
Muhammet Hakim Mansuri Camii
Merkeze bağlı Yalım Beldesindedir. Mor İsyo Kilisesi iken 19. Yüzyılda camiye dönüştürülmüştür.
Midyat Camii
Artuklu Devletinin son zamanlarında inşa edilmiştir.
Zeynel Abidin Camii
Nusaybin İlçesinde Hz. Muhammed'in l3.torunlarından olan Zeynel Abidin'in adıyla anılan Camide kendisinin ve kızkardeşi Zeynep'in türbeleri vardır. Hz. Muhammed'in berberliğini yapmış olduğu söylenen Selman-i Pak'ın ziyaretgahı mevcuttur.
Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Camii
Kızıltepe İlçesinde Mardin Artuklu'larından Yavlak Aslan tarafında (1184-1200) başlanmış ve kardeşi Artuk Aslan tarafından (1200-1239)'da tamamlanmıştır. Kıble duvarına paralel üç nef mihrap önünde iki nef boyunca 9.75 m. çapında tromplu bir kubbe ile kesilmiştir. Caminin iç kısmı, mihrabı ve duvarları zarif oyma işleme yazılarıyla süslenmiştir.
 

 
 GEZİLERİMİZ
 ·  Mardin-Hasankeyf
 ·  Şanlıurfa-Mardin
 ·  Dinler Köprüsü

İpekyolu 47330 Nusaybin / Mardin Telefon : 0 482 446 34 16 (3 hat) Fax : 0 482 446 34 19